0.5kg Củ Tam Thất Bắc Loại Vip 7 Năm Tuổi 32 Củ/kg

950,000 850,000
8452 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Củ Tam Thất Bắc Khô Hàng Loại 1 Lâu Năm

800,0001,700,000
7586 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

0.5kg Nụ Hoa Tam Thất Khô Hàng VIP Chuẩn Loại 1

600,000 550,000
11972 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

1kg Nụ Hoa Tam Thất Loại VIP

500,0001,300,000
12891 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Xạ đen

LIÊN HỆ
2000 đã bán
Vận chuyển toàn quốc